top of page

Privacyverklaring

 

Chiropractie Schijndel gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 

Chiropractie Schijndel deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 

Chiropractie Schijndel bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

Chiropractie Schijndel houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 

Chiropractie Schijndel vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Chiropractie Schijndel informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Chiropractie Schijndel informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Chiropractie Schijndel informeert patiënten indien Chiropractie Schijndel bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

bottom of page